At bo i andelsbolig | A/B Kirketoften Hobro

A/B Kirketoften Hobro

At bo i andelsbolig

Livet som andelshaver

- Fællesskab med rettigheder og pligter -

Andelsboligforeningen Kirketoften er en privat andelsboligforening bestående af en samling huse, hvor du som andelshaver får brugsret til en bestemt andelsbolig, via dit indskud, når du køber andelen.

Du ejer dermed ikke boligen, men erhverver en andel i foreningens samlede aktiver, f.eks. fælleshus. fællesarealer og bygninger.

Andelsboligforeningens økonomi er baseret på andelshavernes indskud, andelshavernes månedlige boligafgift, og lån, som foreningen har optaget i forbindelse med drift/renovering af bygninger og fællesareal. Det er kun foreningen, som kan optage realkreditlån, men den kan ikke få fradrag for sine renteudgifter. Foreningen betaler dog heller ikke ejendomsværdiskat. Andelshaverne får til gengæld rentefradrag ved personlig gæld, f.eks. ved optagelse af banklån til køb af andelen.

Det praktiske og sociale fællesskab.

Fordelen ved en andelsboligforening er, at beboerne i fællesskab driver foreningen. Foreningen har en valgt bestyrelse, og du kan som andelshaver deltage på generalforsamlingen, hvor vi bl.a. vedtager boligafgift, regnskab, budget og andre vigtige forhold. Du kan også vælge at gå ind i bestyrelsen, og dermed være endnu tættere på den daglige drift.

En af andelsboligforeningens helt store styrker ligger på det uformelle plan. Det er her, andelshaverne præger deres forening i den retning, de ønsker, den skal bevæge sig i. Det er op til den enkelte andelshaver at sætte rammerne for foreningens fællesskab.

Andelsboligforeningen styres ud fra foreningens vedtægter og husorden. Som andelshaver er du underlagt foreningens vedtægter, der beskriver de rettigheder og pligter, du har som andelshaver, herunder økonomisk forpligtigelse, hæftelse, vedligeholdelsespligt, bopælspligt m.m.

( Uddrag fra “Livet som andelshaver”, www.boligejer.dk )

Administrator okt. 2019