Fælleshus | A/B Kirketoften Hobro

A/B Kirketoften Hobro

Fælleshus

  • Der er besluttet følgende:
  • Alle andelshavere har nøgle til fælleshuset, som er den samme som til skuret.

            Det er udelukkende andelshavere/beboere der kan låne huset.

 

  • Der skal ikke betales for brug af huset, hvis det er til en fest i andelsboligforeningen.

  • Hvis man ønsker at afholde en privat fest, skal andelshaver betale 100 kr for at låne huset + 2,25 kr. pr. kWt el der bruges. Elmåleren aflæses før og efter brug. Beløbet indbetales til bestyrelsesmedlem der varetager driften. 

  • Andelshaver skriver sig på kalenderen i fælleshuset for reservation af dato. 

  • Festudvalget bedes ligeledes skrive sig på kalenderen så dobbeltbooking undgås.  

  • Huset afleveres i rengjort stand.

  • Huslejen opspares, så vi kan få råd til alle de ting vi ønsker i fælleshuset.
  • Elpengene går til strømkontoen.

Disse regler gælder fra 14 dec. 2012.   (Bestyrelsen)

e3968cf3-938d-4ba5-9e24-ee7e7b5529ce