Forsikring | A/B Kirketoften Hobro

A/B Kirketoften Hobro

Forsikring

Udvendig vedligeholdelse forestås af foreningen, herunder varme, kloak fra under vandlås og ud , brud på  vandledning, o lign.

Foreningen er forsikret hos forsikringsselskabet Alm. Brand med en bygningsforsikring (udvendige skader).

Forsikringsanmeldelse og reparationen skal som hovedregel ske gennem bestyrelsen.

Indvendig vedligeholdelse forestås af de enkelte andelshavere, herunder rensning af de forskellige afløb i huset.

Andelshavere skal selv tegne indboforsikring med glas og kumme.

Til udvendig vedligeholdelse som andelshaver selv skal varetage, hører hegn, låger, maling af udhus, stolper ved terrasse og låger til el og gas

 

Der er link til vores forsikringer under punktet: For andelshavere/indgåede aftaler