Bestyrelsen | A/B Kirketoften Hobro

A/B Kirketoften Hobro

Bestyrelsen

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes 1 gang årligt i oktober.

 

Bestyrelsesmøder afholdes ca. 5 gange årligt og derudover efter behov.

Referaterne fra møderne lægges på hjemmesiden og uddeles til de beboere der ønsker det i papirform.

Formand:

Pia Ballentin

piaballentin@yahoo.dk

61485696

 

Næstformand:

Annette Skaarup

Skaarup3@gmail.com

20776695 

 

Kasserer:

Käthe Vangsgaard
ksvangsgaard@gmail.com
25271217

 

sekretær:

Ingerd Villesen

Ingerd_Villesen@hotmail.com

51942632

 

Villy Madsen

Villy.madsen@youmail.dk

20419992

 

1. suppleant:

Niels Østergaard

nielsboel.53@gmail.com

20424263