Indgåede aftaler og tilladelser | A/B Kirketoften Hobro

A/B Kirketoften Hobro

Indgåede aftaler, tilladelser og forsikringer

Vejaftale

Snerydning bestilles af grundejerforeningen Ranunkelvej og udgift fordeles i forholdet 13:21

MARIAGERFJORD kommunes byggetilladelser

www.Weblager ( søg Ranunkelvej 43 – 71 )  Byggesag nr.10106

Her ligger alle tegninger  over bygninger, kloak og vandforsyning.

Energimærke

søg: Energimærkning boliger – Energistyrelsen – sparenergi.dk
( Søg på Ranunkelvej 67B   og på Energistyrelsens hjemmeside)

Nyt mærke fra maj 2021  :  C

 

Energimærkning for vores træbarak/ fælleshus:     A2

 

BBR

Ejendomsadministrator

 Andelsboligforeningen var pr.1/1-21 selvadministrerende, men overgik kort efter til Spar Nord bank som administrator

BYPLANSVEDTÆGT nr. 2

VINDUER OG DØRE 2015.03.13

GASFYR 2013