Vedligehold bolig | A/B Kirketoften Hobro

A/B Kirketoften Hobro

Lak og maling der skal bruges i foreningen udendørs

Foreningen ønsker at der er ensartethed med hensyn til farvevalg af maling til udhuse, hegn og låger. Nedenstående maling skal benyttes, og købes af andelsbeboerne selv. (Konto ved Flugger)

Foreningen ønsker ligeledes at søjler og el-og gaslåger fremstår ensartet. Lakken fremskaffes af foreningen og står i fællesskuret.

Emnerne slibes helt i bund og gives olie D1 x mange til det ikke suger mere, derefter lak D2 et par gange. Følg iøvrigt anbefaling på dåsen.

Problemer med boligen.

 

På grund af en uheldig håndtering  af en sag vedrørende en bolig i foreningen, har bestyrelsen valgt at præcisere forretningsgangen, hvis der opstår problemer med de enkelte boliger.

 

Indvendig vedligeholdelse påhviler altid andelshaveren

 

Kontaktpersoner ved forskellige typer problemer:

Fyr                                                                                                 formanden

Forsikringsspørgsmål                                                              formanden

(f.eks. fugtskader, tagskader, utætheder i rør eller vinduer, Kloak og lign):                                                                                              

Vand og el                                                                                   formanden

YOUSEE        (Ændring af kanalpakke) :                              Kathe

Der må ikke sættes noget håndværksmæssigt i værk i en bolig hvor udgiften til dette påhviler fællesskabet, uden at den samlede bestyrelse har godkendt sagen.

Hvis ikke den nævnte kontaktperson træffes, tages kontakt til en anden person i bestyrelsen.

Hvem har ansvaret for hvad