Udvalg | A/B Kirketoften Hobro

A/B Kirketoften Hobro

Udvalg

Festudvalg  ( se under “Hvem-hvad-hvor” – festlighed)

 

Biodiversitetsudvalg: (April -22)  Der er ønske om at en del af vores store grønne græsarealer skal indgå i en biodiversitetsplan.  Gruppen, Lisbeth J, Annette, Lisbeth G,  Joan og Tove kommer med forslag og økonomisk overslag til drøftelse i bestyrelsen.

 

Vedligehold af udearealer  Leif, Peter Gormsen, Jens, Niels .  Udvalget tænkes at skulle komme med forslag til arbejdsopgaver til fælles arbejdsdage, og sikre at området fortsat fremstår pænt og velholdt

 

Fjernvarme til Kirketoften  Kurt, Steen , Mogens